Bachelor in Smart Design
Bachelor in Smart Product

Sortides professionals

-    Disseny de productes i serveis intel·ligents:
-    Llar (Electrodomèstics intel·ligents)
-    Esport (Dispositius/Wearables de mesura, seguretat i control)
-    Salut (Dispositius/Wearables de seguretat, control i comunicació amb cuidadors o professionals de la salut)
-    Oci i entreteniment (Dispositius interactius)
-    Mobilitat (Dispositius o aplicacions en vehicles)
-    Espai públic (mobiliari urbà intel·ligent)
-    Consultoria en innovacions tecnològiques (Smart Product)
-    Disseny prospectiu