Bachelor in Smart Design
Bachelor in Digital Visual Communication

Objectius

Els objectius específics d’aquesta especialització del Bachelor són:

-    Estudiar els formats emergents de la comunicació digital, els nous conceptes de lectura, interacció, interfícies i sistemes d’informació.
-    Planificar, gestionar i desenvolupar projectes innovadors i amb gran impacte.
-    Complementar la formació en les noves tecnologies i metodologies del món digital, en l’àmbit de la comunicació visual. 
-    Conèixer la interactivitat i el moviment, nou repte per al disseny creatiu.
-    Dissenyar i crear continguts per als nous formats i plataformes, i avançar-se a les necessitats de comunicació i interacció que el mercat demana.