Bachelor in Smart Design
Bachelor in Smart Product

Objectius

Els objectius específics d’aquesta especialització del Bachelor són:

-    Conèixer les eines i metodologies per analitzar i entendre la relació usuari-experiència. 
-    Desenvolupar les competències necessàries per formar part de l’equip multidisciplinari que conceptualitza i dissenya Smart Products.
-    Adquirir coneixements sobre materials i tecnologies que permeten propostes d’Smart Products.
-    Adquirir coneixements sobre tècniques i processos de producció  innovadors relacionats amb aquests nous materials que permeten noves aplicacions i funcionalitats.
-    Adquirir coneixements bàsics sobre programació dirigida a objectes per treballar amb sensors.