Màsters
Màster en Disseny d’Interfícies i d’Experiència d’Usuari (UI/UX Design)

Pràctiques en empreses

Les pràctiques en empreses no són obligatòries en el màster UI/UX. No obstant això, es facilita la gestió de les mateixes en empreses i organitzacions vinculades als diferents sectors del disseny digital interactiu, tant a Barcelona com a l'estranger.

Les pràctiques estan enfocades a ampliar l'experiència professional de l'estudiant en el seu àmbit d'especialitat perquè pugui aplicar els coneixements adquirits en el desenvolupament del projecte final de màster. També són importants per facilitar l'accés de l'estudiant al mercat laboral i incrementar la seva xarxa de contactes professions. L'alumne, en el cas d'accedir a pràctiques en alguna empresa, disposarà d'un responsable que el supervisarà dins de l'empresa o institució i que emetrà un informe final d'avaluació, i un tutor a MECAD/ESDi que farà el seguiment de la seva experiència en la companyia.