Màsters
en Innovació de les Indústries Tèxtils (Oficial)

Pràctiques

El model metodològic que desenvolupa el màster és l'anglosaxó. És a dir, no existeixen pràctiques externes en empreses, sinó que una de les activitats formatives en cadascuna de les assignatures és una estada de pràctiques a l'empresa, on l'estudiant tindrà un contacte real i professional sobre els coneixements teòrics impartits a l'aula pel docent universitari. Cadascuna d'aquestes estades es realitzarà en un Departament diferent de l'empresa segons l'assignatura que s'estigui desenvolupant en aquell moment.