Màsters
en Comissariat d’Art Digital (Oficial)

Pla d'estudis del Màster en Comissariat d'Art Digital

El Màster Universitari en Comissariat d'Art Digital, de 60 crèdits ECTS, és el primer programa de comissariat en art i nous mitjans de caràcter oficial que s'imparteix a Espanya, a cursar en un any acadèmic, es planteja 46 ECTS obligatoris i 28 optatius, dels quals cal cursar 14. Dels 28 crèdits ECTS optatius, hi ha algunes matèries de vessant professional i unes altres de vessant investigador.