Màsters
en Comissariat d’Art Digital (Oficial)

Calendari i horari del Màster en Comissariat d'Art Digital

El calendari acadèmic del Màster en Comissariat per al curs 2016-2017 és el següent:

Modalitat 1:

Curs d'octubre a juny
Octubre 7 a 08 d gener - classes els dimarts i dijous de 18:30 a 21:30
13 de gener a finals de Juny - classes els dimarts, dimecres i dijous de 18:30-21:20

Modalitat 2:

Curs de gener a juny
19 de gener a 31 de març-classes de dilluns a divendres de 18:30 a 21:30
Abril a Juny - classe els dimarts, dimecres i dijous de 18:30 a 21:30