Màsters
en Comissariat d’Art Digital (Oficial)

Admissió i matriculació

Per sol·licitar la plaça en el Màster de Comissariat d'Art Digital, els alumnes interessats hauran de seguir el procés d'admissió que es detalla a continuació, segons si han cursat els seus estudis superiors a Espanya o a un altre país.

 

Període d'admissió

 

El màster té dos períodes d'admissió, l'ordinari i l'extraordinari. Els alumnes han de presentar la seva documentació preferiblement dins del període ordinari.

 

Aquest període s'inicia al febrer i dura fins a juny. Una vegada finalitzat, s'obre el període extraordinari, de juliol a octubre.

 

Les places per als programes de màster són limitades i es cobreixen per rigorós ordre de reserva de plaça, per la qual cosa el més recomanable és iniciar el procés d'admissió amb la màxima antelació possible.

 

Els aspirants al màster hauran d'estar en possessió del títol de llicenciat, arquitecte o graduat en història de l'art, belles arts o arts visuals, arquitectura, humanitats, critica de l'art, produccions multimèdia, ciències de la comunicació, disseny, gestió cultural o altres disciplines afins.


Es prioritzaran els següents criteris de selecció:


- Expedient professional (Currículum Vitae) (20 punts)
- Expedient acadèmic (35 punts)
- Carta de recomanació (professional o acadèmica) (10 punts)
- Carta de motivació (5 punts)
- Disposar d'un nivell d'anglès B2 o equivalent (5 punts)
- Adequació del perfil del candidat als objectius i continguts del programa (20 punts
- Entrevista personal (5 punts)


Un cop presentada la documentació, la directora acadèmica la valorarà i farà una entrevista personal. Tindran accés al màster els candidats que, complint els requisits esmentats
anteriorment, obtinguin més una ponderació igual o superior a 60 punts en el conjunt de criteris de selecció exposats.

 

Tens dubtes? Truca'ns i t'ajudarem
93 745 70 40
/content/imgsxml/ca/galerias/texto/295/prev-servicios-mireia-i-manach-mini.jpg/content/imgsxml/ca/galerias/texto/295/prev-servicios-manach-mireia2mini.jpg/content/imgsxml/ca/galerias/texto/295/prev-servicios-ninasaloadmissionspeque.jpg/content/imgsxml/ca/galerias/texto/295/prev-servicios-nina1salo-mini.jpg/content/imgsxml/ca/galerias/texto/295/prev-servicios-img-7984mireiasalo.jpg
Alumnes espanyols

Procés admissió

Per sol·licitar l’admissió al màster, l’estudiant interessat ha de presentar la següent documentació:

 • Formulari de preinscripció específic del Màster
 • El currículum professional
 • Carta d’orientació i motivació de l’alumne
 • Expedient acadèmic
 • Carta de recomendació acadèmica o professional
 • Titulació d’anglés equivalent o superior a B2 (no obligatori)
 • Titulació universitaria


La documentació s’ha d’enviar a l’atenció del Departament d’Admissions, a l’e-mail master@esdi.edu.es.

Alumnes de la Unió Europea i de fora de la UE

 

Per sol·licitar l’admissió al màster, l’estudiant interessat ha de presentar la següent documentació:

 • Formulari de preinscripció específic del Màster
 • El currículum professional
 • Carta d’orientació i motivació de l’alumne
 • Expedient acadèmic
 • Carta de recomendació acadèmica o professional
 • Titulació d’anglés equivalent o superior a B2 (no obligatori)
 • Titulació universitaria
 • Acreditació realitzada per la seva Universitat (sense necessitat de l’homologació del seu títol) que afirmi que el seu nivell de formació és equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols i que faculten al país expedidor del títol per a l’accés a ensenyaments de postgrau. L’accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l’homologació del títol previ que estigui en possessió l’interessat, ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els ensenyaments de Màster.

La documentació s’ha d’enviar a l’atenció del Departament d’Admissions, a l’e-mail master@esdi.edu.es.