Postgraus
Postgrau en Disseny de Vestuari escènic

Pla d’estudis

El postgrau consta de 30 crèdits ECTS que conformen un total de 100 hores lectives més 25 hores de tutoria i seguiment dels projectes de disseny. S'estructura en 4 mòduls:

- Interpretació de vestuari històric (06 ECTS).
- Estudi de materials i tècniques (10 ECTS).
- Tècniques artesanals i tractaments tèxtils (05 ECTS).
- Projectes de disseny (09 ECTS).