Postgraus
Postgrau en Disseny de Calçat

Pla d’estudis

El postgrau consta de 30 crèdits ECTS que conformen un total de 90 hores lectives més 25 hores de tutoria i seguiment del Projecte Final. S'estructura en 5 mòduls:

- Història del calçat i estudi de tendències (04 ECTS).
- Sistemes de representació visual de calçades do (06 ECTS).
- Materials i fabricació (08 ECTS).
- Gestió, Empresa i Màrqueting (06 ECTS).
- Projecte final de Postgrau (06 ECTS).