Postgraus
Postgrau en Disseny de Bolsos

Pla d’estudis

El postgrau consta de 30 crèdits ECTS i s'estructura en 5 mòduls (125h):

- Com entendre el món de la moda.
- Creació d'una col·lecció.
- Com fer arribar una col·lecció.
- Projecte final individual.
- Projecte final grupal.