Postgraus
Postgrau en Disseny de Bolsos

Més informació i Admissions

PERÍODE LECTIU
2 cops l'any: Setembre - Febrer / febrer-juny

LLOC
Les classes teòriques s'impartiran a Barcelona (Passeig de Gràcia
114, ppal.) I les classes pràctiques a l'ESDi Sabadell (Carrer Marqués de Comillas 81-83, Sabadell)

HORARI
Dilluns, dimecres i dijous: de 18:30 a 21:30

PREU
3.275

MODALITAT
presencial

LLENGUA
Castellà i català

TITULACIÓ
Postgrau en Disseny de Bosses per l'Escola Superior
de Disseny (ESDI)

ACCÉS
Titulació universitària oficial o mitjançant experiència laboral

 

Per a més informació consulta el nostre Centre Internacional de Postgraus CIP-ESDi