Bachelor in Smart Design
Bachelor in Smart Space

Definició

Disseny d’interiors vinculat a l’àmbit dels espais intel·ligents, aplicant la tecnologia al nostre entorn domèstic, laboral i urbanístic.  En el Bachelor s’abordarà la definició dels espais intel·ligents, la relació interactiva entre l’usuari i l’entorn, l’ús compartit de béns i serveis, amb una activa participació dels usuaris en la concepció del disseny de l’espai, els serveis i les modalitats operatives.