Bachelor in Smart Design
Bachelor in Digital Visual Communication

Bachelor in Digital Visual Communication

La comunicació visual digital és, actualment, part imprescindible del disseny gràfic i requereix que l'alumne conegui noves eines conceptuals, de metodologia, projectuals i tècniques per a poder desenvolupar de forma professional projectes innovadors i creatius de comunicació i interacció per a les noves plataformes i formats que el món connectat demana. Com, per exemple: serveis digitals, web adaptativa, aplicacions mòbils i noves interfícies que permetin la interacció amb els diferents sistemes d'informació.