Articles
May 12, 2011
The lighthouse that lights the ecoedición

Col·laboració de l’ESDi amb el Tinter. Resum dels darrers 2 anys. Durant el curs 2009/10 es va treballar en una primera fase amb 50 alumnes de l’assignatura d’Ecodisseny, en la revalorització de residus de la pròpia empresa per generar una nova gamma de productes. En el curs 2010/2011 es duu a terme la segona fase del conveni, que consisteix en el desenvolupament real de les propostes del curs anterior, incloent el disseny d’estands per a fires promocionals i elements de papereria de més d’un ús, aplicant la metodologia de treball adequada per aconseguir la certificació de la Norma UNE 150.301 d’Ecodisseny. Per a aquest projecte, autoritzat per professors de l’ESDi, s’han atorgat 4 beques de col.laboració a alumnes dels itineraris de Producte, Interiors i Gràfic. Article: Seguir el sender de les bones pràctiques ambientals ha dut El Tinter, que va néixer com a empresa d’arts gràfiques ara fa just trenta anys, a liderar a casa nostra l’avançada en ecoedició, fins al punt de crear una editorial, Pol·len Edicions, que materialitza, amb el mode d’edició i amb la temàtica que publica, l’esdevenidor de la matèria impresa. Tot i que el negoci en arts gràfiques continua sent predominant en aquesta societat anònima laboral (SAL) de divuit persones, amb un 70% de facturació, el cert és que El Tinter té ara una estratègia en què coincideixen diversos interessos, com ara el disseny (20%), la comunicació audiovisual (5%) i la tasca editorial (5%). Un pla de diversificació que ha dut a mantenir unes vendes que s’han situat entre els 1,7 i 1,8 milions d’euros en els últims anys i a presentar-se "amb una visió d’empresa de comunicació en un sentit global, d’acord amb els nous temps: els fullets que imprimíem antany ara ja els fem digitals", explica el gerent Àngel Planyella. La capacitat d’innovar que l’empresa ha exhibit al llarg de trenta anys ha estat determinada pel seu compromís ambiental: "endinsar-nos en mons nous com l’ecodisseny o la publicació de llibres no ha estat tan complicat, perquè ser una impremta verda ens ha dut sempre cap a la innovació continua". Des d’una auditoria. Aquesta identitat verda s’assumeix el 2.000, quan l’empresa es decideix a fer una auditoria ambiental que els du a adoptar els segells de gestió ambiental ISO 14001 i EMAS, i és la primera firma d’arts gràfiques a adoptar aquesta patent de bones pràctiques. Després han vingut altres segells, com ara l’FSC del paper procedent de boscos protegits o la norma UNE de criteris d’ecodisseny. Situar les bones pràctiques ambientals en l’eix de la gestió va permetre a l’empresa millorar el seu procés industrial, amb el reciclatge dels draps que es fan servir en les tasques d’arts gràfiques, la recirculació de líquids reveladors o una reducció significativa en el consum de tintes. Veure el document original i imprimir el contingut de l’article.